Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy — Kolnik, Polska

Data publikacji: Środa, 19 Czerwca 2019
Kategoria pracy: Biuro, Administracja
Forma pracy: Pełny etat
Pracodawca: Fundacja "Życ Godnie"
Płatność: 5200 zł.
Krótki link: https://jobmix.pl/o/r8rVB5130EEp

Opis oferty pracy:


Zarząd Fundacji Żyć Godnie w Kolniku
ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w pełnym wymiarze czasu pracy

Osoby przystępujące do konkursu powinny spełniać następujące kryteria:
1. Wykształcenie wyższe na kierunkach mających zastosowanie przy świadczeniu usług w Domu, np. pedagogika, psychologia, socjologia lub pokrewnych nauk społecznych
2. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;
3. Co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej, półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi;
4. Mile widziany staż na stanowisku kierowniczym;
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
7. Bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia dotyczącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętności nawiązania kontaktów międzyludzkich i rozwiązywania konfliktów;
2. Umiejętności organizacyjne, odpowiedzialność, dyspozycyjność, zaangażowanie, kreatywność
3. Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków z programów krajowych;
4. Biegła znajomość obsługi komputera (Windows, Office, Internet) i urządzeń biurowych;
Oferty kandydatów powinny zawierać:
1. Uzasadnienie udziału w konkursie wraz z własną koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki;
2. CV z opisem pracy zawodowej;

Odpowiedz na ofertę pracy:Lokalizacja pracy:

Źródła informacji:


Data otrzymania: Środa, 19 Czerwca 2019
Źródło danych: kolnik.lento.pl
Region pracy: Kolnik, Polska